AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU

Projekt je sofinanciran s strani Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana v Mestni občini Ljubljana starejšim, invalidom in kronično bolnim omogoča lepše življenje na njihovem domu, nudi pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, v gospodinjstvu in pri ohranjanju socialnih stikov. Uporabnikom nudi tudi storitve socialnega servisa: pedikura, frizerske storitve, čiščenje, spremstvo … V delo vključuje prostovoljce, spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in organizira srečanja, prireditve ter delavnice za samopomoč.

V okviru projekta bomo nudili naslednje brezplačne storitve:

Delovna terapija

Fizioterapija

Logopedija

Delovna terapija

Prilagoditev bivalnega okolja potrebam starejših

Rekreacija in telesna vadba

Dietetika

Zdravstvena nega

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.