Novice

Predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) v četrtni skupnosti Center

V četrtek, 21. 04. 2016, je v dopoldanskem času v prostorih četrtne skupnosti Center potekala predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju, v katerem kot partner sodeluje tudi Mestna občina Ljubljana.

Projekt so poleg nosilca projekta, Zavoda za oskrbo na domu, predstavljali tudi predstavniki partnerjev projekta ter zunanji izvajalci. Občanom so bili predstavljeni delovna terapija in praktična uporaba pripomočkov v delovni terapiji, možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb, gibalna vadba in predstavitev meritev psihofizičnega statusa starejših občanov, vključeno pa je bilo tudi svetovanje o zdravi prehrani ter njeni pripravi. Ob koncu je sledilo druženje ter manjša pogostitev, udeleženci pa so prejeli tudi promocijsko darilo.

aaqua

Predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje (A-Qu-A) v četrtni skupnosti Bežigrad

V četrtek, 14. 04. 2016, je v dopoldanskem času v prostorih četrtne skupnosti Bežigrad potekala predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju.

Projekt so poleg nosilca projekta, Zavoda za oskrbo na domu, predstavljali tudi predstavniki partnerjev projekta ter zunanji izvajalci. Občanom so bili predstavljeni delovna terapija in praktična uporaba pripomočkov v delovni terapiji, možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb, gibalna vadba in predstavitev meritev psihofizičnega statusa starejših občanov, vključeno pa je bilo tudi svetovanje o zdravi prehrani ter njeni pripravi. Ob koncu je sledilo druženje ter manjša pogostitev, udeleženci pa so prejeli tudi promocijsko darilo.

Vabilo na brezplačno predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje (A-Qu-A) v četrtni skupnosti Bežigrad

V Četrtni skupnosti Bežigrad, na naslovu Vojkova 1, bo v četrtek, 14. aprila 2016, ob 10. uri brezplačna predstavitev projekta »A-Qu-A«, Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju.

Predstavitev bo vsebovala:

 • Predstavitev delovne terapije in praktičen prikaz uporabe pripomočkov
 • Predstavitev možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb
 • Predstavitev gibalne vadbe
 • Predstavitev meritev psihofizičnega statusa starejših občanov
 • Svetovanje o zdravi prehrani in njeni pripravi
 • Meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi
 • Glasbena točka: pevska skupina Cintare

Udeleženci bodo na koncu deležni manjše pogostitve, prejeli pa bodo tudi praktično darilo. Projekt A-Qu-A je sofinanciran v okviru programa Norveški finančni mehanizem 2009 – 2014.

Predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje (A-Qu-A) v četrtni skupnosti Jarše

V četrtek, 07. 04. 2016, je v dopoldanskem času v prostorih četrtne skupnosti Jarše potekala predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju.

Projekt so poleg nosilca projekta, Zavoda za oskrbo na domu, predstavljali tudi predstavniki partnerjev projekta ter zunanji izvajalci. Občanom so bili predstavljeni delovna terapija in praktična uporaba pripomočkov v delovni terapiji, možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb, gibalna vadba in predstavitev meritev psihofizičnega statusa starejših občanov, vključeno pa je bilo tudi svetovanje o zdravi prehrani ter njeni pripravi. Ob koncu je sledilo druženje ter manjša pogostitev, udeleženci pa so prejeli tudi promocijsko darilo.

aqua

 

Vabilo na brezplačno predstavitev projekta A-Qu-A

V Četrtni skupnosti Jarše, na naslovu Kvedrova ulica 32, bo v četrtek, 7. aprila 2016, ob 10. uri brezplačna predstavitev projekta »A-Qu-A«, Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju.

Predstavitev bo vsebovala:

 • Predstavitev delovne terapije in praktičen prikaz uporabe pripomočkov
 • Predstavitev možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb
 • Predstavitev gibalne vadbe
 • Predstavitev meritev psihofizičnega statusa starejših občanov
 • Svetovanje o zdravi prehrani in njeni pripravi
 • Meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi

Udeleženci bodo na koncu deležni manjše pogostitve, prejeli pa bodo tudi praktično darilo. Projekt A-Qu-A je sofinanciran v okviru programa Norveški finančni mehanizem 2009 – 2014.

Množične meritve projekta A-Qu-A

Med 7. in 18. marcem 2016 je partner projekta A-Qu-A, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, izvajal množične meritve starejših občanov Mestne občine Ljubljana. Namen meritev je pregled stanja telesnih, gibalnih in funkcionalnih zmožnosti, sposobnosti in značilnosti, gibalno-športnih ter prehranskih navad, bivanjskih možnosti, pogojev in specifik starejših oseb nad 65 let, ki živijo v domačem okolju in identifikacija podskupin starostnikov s skupnimi značilnostmi. Na tej osnovi se bodo razvile intervencije (predlogi in protokoli za vadbo na domu) ter smernice za vadbo in zdravo/ustrezno prehrano za posamezne (predhodno identificirane) podskupine starostnikov. Podani bodo kriteriji in načini samostojnega spremljanja gibalne učinkovitosti, kot tudi smernice, svetovanje in priprava optimalnega modela bivanjskega okolja z drugimi predlogi stimulativnih okolij za izboljšanje življenjskega sloga v domačem okolju starostnikov.

Vabljeni k ogledu fotografij množičnih meritev.

Vabilo na predstavitev projekta A-Qu-A v Četrtni skupnosti Rudnik

V Četrtni skupnosti Rudnik, na naslovu Pot k Ribniku 20, bo v četrtek, 31. marca 2016, ob 10. uri brezplačna predstavitev projekta »A-Qu-A«, Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju.

Program:

 • Predstavitev delovne terapije in praktičen prikaz uporabe pripomočkov
 • Predstavitev možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb
 • Predstavitev gibalne vadbe
 • Predstavitev meritev psihofizičnega statusa starejših občanov
 • Svetovanje o zdravi prehrani in njeni pripravi
 • Meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi

Udeleženci bodo na koncu deležni manjše pogostitve, prejeli pa bodo tudi praktično darilo. Projekt A-Qu-A je sofinanciran v okviru programa Norveški finančni mehanizem 2009 – 2014.

Predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje (A-Qu-A) v četrtni skupnosti Golovec

V četrtek, 17. 03. 2016, je v dopoldanskem času v prostorih četrtne skupnosti Golovec potekala predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju.

Projekt so poleg nosilca projekta, Zavoda za oskrbo na domu, predstavljali tudi predstavniki partnerjev projekta ter zunanji izvajalci. Občanom so bili predstavljeni delovna terapija in praktična uporaba pripomočkov v delovni terapiji, možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb, gibalna vadba in predstavitev meritev psihofizičnega statusa starejših občanov, vključeno pa je bilo tudi svetovanje o zdravi prehrani ter njeni pripravi. Ob koncu je sledilo druženje ter manjša pogostitev, udeleženci pa so prejeli tudi promocijsko darilo.

Predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje (A-Qu-A) v četrtni skupnosti Rožnik

V četrtek, 25. 02. 2016, je v dopoldanskem času v prostorih četrtne skupnosti Rožnik potekala predstavitev projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju.

Projekt so poleg nosilca projekta, Zavoda za oskrbo na domu, predstavljali tudi predstavniki partnerjev projekta ter zunanji izvajalci. Občanom so bili predstavljeni delovna terapija in praktična uporaba pripomočkov v delovni terapiji, možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb, gibalna vadba in predstavitev meritev psihofizičnega statusa starejših občanov, vključeno pa je bilo tudi svetovanje o zdravi prehrani ter njeni pripravi. Ob koncu je sledilo druženje ter manjša pogostitev, udeleženci pa so prejeli tudi promocijsko darilo.