O projektu

Naslov projekta: Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju
Akronim projekta: A-Qu-A
Program: Norveški finančni mehanizem 2009–2014
Celotna vrednost projekta: 737.473,44 EUR
Trajanje projekta: 09.04.2015 – 31.12.2016
Prijavitelj: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
Odgovorna oseba: Liljana Batič


 

Utemeljitev projekta:

Delež starejših ljudi se zaradi višjega standarda, prehrane, urejenega zdravstvenega varstva in staranja »baby boom generacije« iz leta v leto narašča. To pa pomeni, da narašča tudi delež ljudi, ki postajajo odvisni od okolice, čeprav želijo čim dlje ohranjati samostojnost in neodvisnost.

Po podatkih statističnega urada Slovenije je v Mestni občini Ljubljana leta 2012 bivalo 48.752 prebivalcev starejših od 65 let, kar predstavlja 17,3 odstotka populacije Ljubljane, poleg tega pa se je od leta 2000 povečala za približno 2,6 odstotka. Glede na stanje v družbi je potrebno stremeti k široki ponudbi različnih vrst pomoči za specifične potrebe starejših ter zagotoviti široko dostopnost teh storitev.


 

Prispevek projekta k reševanju problematike:

Osnovni cilj projekta je zagotovili zdravo in aktivno staranje prebivalstva.

Zaradi potreb starejših po širitvi pomoči bo zavod v okviru projekta »Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« uporabnikom za čas trajanja projekta, tj. od maja 2015 do konca decembra 2016, na domu nudil brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, dietetike, zdravstvene nege in logopedije. Skupaj s projektnimi partnerji Mestno občino Ljubljana, Inštitutom za kineziološke raziskave, Mestno zvezo upokojencev Ljubljana,  Zdravstveno fakulteto, Fakulteto za dizajn in norveškim partnerjem pa bomo nudili dodatne oblike pomoči, izobraževanj, svetovanj in rekreacije za kvalitetnejše življenje v domačem okolju.


 

Kdo je upravičen do storitev?

Upravičenci brezplačnih storitev v okviru projekta so lahko uporabniki storitev Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, in sicer osebe starejše od 65 let, osebe s statusom invalida in kronično bolni in člani Mestne zveze upokojencev Ljubljana ter ostali zainteresirani posamezniki, ki izpolnjujejo enake pogoje kot upravičenci storitev Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana.


 

Kontakti in dodatne informacije

Aktivnosti znotraj projekta AQUA bodo podrobneje predstavljene na internetnih straneh ter prek okroglih miz, ki bodo organizirane znotraj četrtnih skupnosti.