V Četrtni skupnosti Sostro, na naslovu Cesta II. grupe odredov 43, bo v četrtek, 19. maja 2016, ob 10. uri brezplačna predstavitev projekta »A-Qu-A«, Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju.

Program:

  • Predstavitev delovne terapije in praktičen prikaz uporabe pripomočkov
  • Predstavitev možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost in samostojnost bivanja starejših oseb
  • Predstavitev gibalne vadbe
  • Predstavitev meritev psihofizičnega statusa starejših občanov
  • Svetovanje o zdravi prehrani in njeni pripravi
  • Meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi
  • Logopedski izziv

Udeleženci bodo na koncu deležni manjše pogostitve, prejeli pa bodo tudi praktično darilo. Projekt A-Qu-A je sofinanciran v okviru programa Norveški finančni mehanizem 2009 – 2014.